Anketa

Podobało Ci sie take lotaniý? A mono niý? Powiydz nům czamu. Kożdo informacjo bydzie dlo nos cynno przi bajslowaniu lotanio na bezrok. Link do ankiety: anketa Na wyfilowanie tyj ankety niý…

Charitatiwno aukcjo

Zaproszůmy do fantowanio we akcyji “Pomogůmy Alankowi stanyć na ôbie nogi”. Festelno inicjatywa zwyciynzcy kůnkursa “Nojgryfnij przebleczůny” we noszym VI VI Biegu po Moczkę i Makówki, kery swoje przebleczyniý doł…

Informator

Jutro lecymy, beztůż przirychtowalimy dlo Wos krůtki informator co, kaj a kej. Biuro zawodůw bydymy mieli przi gimnastycznyj zali SP Stanowice. Zaproszůmy tam po ôdbiůr sztart paketůw. Forplan wydarzynio: 10.00…

Spůmoga dlo Alana

Zamlůng na ôperacjo Alana bydzie bez cołki czos VI Biegu po Moczkę i Makówki. Alan urodziůł sie 25 maja 2016. Niýstety mo ôsobliwo niýmoc kostnego układu zmianowano Fibular hemimelia –…

Szterůng we ruchu

Lotaniý juże w sobota (23 grudnio). Skiż tego, ôd 10:00 do 13:30 bydzie szterůng we ruchu. Spůminyůmy, co jak łůńskigo roka, sztart a meta lotanio bydzie przi Szkole Podstawowyj we…

Majster kibicowanio

Przedstowiůmy plakat a regulamin kůnkursa “Majster kibicowanio”, kery bydzie zrychtowanych skiż VI Lotanio po Moczka a Makůwki. Nojwożniyjsze informacyje: manszaft to min. 2 ludzi coby we kůnkursie sztartnyć, trza zgłosić…