Jutro lecymy, beztůż przirychtowalimy dlo Wos krůtki informator co, kaj a kej.

Biuro zawodůw bydymy mieli przi gimnastycznyj zali SP Stanowice. Zaproszůmy tam po ôdbiůr sztart paketůw.

Forplan wydarzynio:

10.00 – Ôdymkniyńciý biura zawodůw

10.00 – Lotaniý Juniora bydzie rywalizacjům szkolnům dlo szkolorzy ze szkołůw podstawowych ze gminy Czerwionka-Leszczyny

11.15 – Zawarcie biura zawodůw

11.45 – Uozgrzywka cuzamyn

12.00 – Sztart lotanio

13.30-14:00 – Dekoracjo zwyciynzcůw

godziny sům ôriyntacyjne a mogům sie pomiynić.

Tukej mogecie zoboczyć regulamin: regulamin.pdf


Trasa lotanio jak kożdego roka to 4 kůłka przi czym 2 piyrsze sům dugsze a 2 nostympne krůtsze – do kupy 10 km.

Landkarta trasy:

Parkplac dlo uczystnikůw lotanio a kibicůw – wele restauracyje Rogowa a wele kościoła.

Proszymy, coby niý uostawiać autokůw wele Pizzerii “Fabryka Pizzy”


Tym co sie przeblykajům spůminůmy, co můmy prajsy we kategoryjach: indywidualno (niýspodzianka) ai grupowo (puchar). Przi grupowych trza spełnić pora warunkůw: manszaft min 2 ludzi, przed lotaniym kapitan registruje grupa we kůnkursie. Wiyncyj info snojdziecie we biurze zawodůw.

WOŻNE: Trza zrobić fotki na ściance! Gynau ze tych fotek Jury wybiere nojlepszych.


Spůminůmy tyż ô Kůnkursie Kibicůw, kaj to Ci co lotajům bydům welować na nojlepszy manszaft kibicůw. Coby zawelować, trza bydzie wciepać szklano kulka do biksy ze numerym nojlepszego kibicujůncego manszaftu. Beztůż wożne je, coby spamiyntać na trasie, jaki numer mo nojlepszy manszaft.


Wasze bajtle uostawicie na czos lotanio animatorce ze GB Luxtorpeda. Niý przepůmnijcie sie, coby wziůńś ze sobům ôryginał deklaracje, kery wysyłaliście mailym do noszyj prasowyj rzecznik a ôddać ja animatorce.


Autor: Marcin Miedziński

Na mecie jak zowdy můmy dlo Wos medale ze piyrnika, trocha moczki a makůwek, bůn na los ai mały gyszynk dlo piyrszych 200, kerzi lecieli przebleczyni.


Tuż pyrsk! Widzymy sie 23 grudnio 2017