RECEPTY

Moczka

Piyrnik potůnkej we wodzie. Uworz ze suszůnych ôwocůw kůmpot a dodej piyrnika. Uworz ôrzechy podle swojego gustu, coby niý bůły jednako za gorzke, 2 razy slyj woda. Mandle ôporz, ôszkrobej,…

Czytej wiyncyj

Makůwki

Cukier, miůd, masło wyfyrlać ze mlykiym a zawarzić. Ku tymu wsuć zemlůny mak a jeszcze roz zawarzić (wele 5 minut). Żymełki pokroć na kůnski, ôrzechy laskowe, włoske, mandle pokroć doś…

Czytej wiyncyj

Nowiny

Nojnowsze informacyje swiůnzane ze lotaniym

»

Anketa

Podobało Ci sie take lotaniý? A mono niý? Powiydz nům czamu. Kożdo informacjo bydzie dlo nos cynno przi bajslowaniu lotanio na bezrok. Link do ankiety: anketa Na wyfilowanie tyj ankety niý…

Czytej wiyncyj

»

Nojbarzi farbiste lotaniý we regiůnie – spůminůmy jako bůło

We sobota (23 grudnio) we Stanowicach we VI Lotaniu po Moczka a Makůwki leciało 281 ludzi, ze czego praje wszyscy sie jakoś przeblykli. Kej nosze biuro zawodůw ôdymknyli my ô…

Czytej wiyncyj

»

Charitatiwno aukcjo

Zaproszůmy do fantowanio we akcyji “Pomogůmy Alankowi stanyć na ôbie nogi”. Festelno inicjatywa zwyciynzcy kůnkursa “Nojgryfnij przebleczůny” we noszym VI VI Biegu po Moczkę i Makówki, kery swoje przebleczyniý doł…

Czytej wiyncyj

LUXTORPEDA CZERWIONKA

BAJSLYRZYM LOTANIO JE FERAJNA LUXTORPEDA

Ôdwiydź noszo zajta

Poprzednie edycje

Uobocz co sie dzioło we łůńskich latach

V Bieg po Moczkę i Makówki – 2016

Wyniki, relacje, knipsy – 17 grudnia 2016

Czytej wiyncyj

IV Bieg po Moczkę i Makówki – 2015

Wyniki, relacje, knipsy – 19 grudnia 2015

Czytej wiyncyj

III Bieg po Moczkę i Makówki – 2014

Wyniki, relacje, knipsy – 20 grudnia 2014

Czytej wiyncyj

II Bieg po Moczkę i Makówki – 2013

Wyniki, relacje, knipsy – 21 grudnia 2013

Czytej wiyncyj

I Bieg po Moczkę i Makówki – 2012

Wyniki, relacje, knipsy – 22 grudnia 2012

Czytej wiyncyj

Uobocz relacjo ze 4. edycje lotanio

Noszo reporterka pyto uczystnikůw, co miarkujům ô tym lotaniu

Wrażynia lotaczy ze noszego lotanio

” Blank bych sie niý umioł forsztelować, co kejsik zobocza cosik takigo jak pod szulům. Na prowda hołda lotaczy przebleczůnych tak roztmajcie a przi tymu tak festelnie radzi wszyskigo, co chyba niýkaj indzij sie tego bych niý spodziywoł. Bůł smok, farorz, mode panny, Flinstony, dinozaur, wrůżka, Mikołaje, haresztanty, klauny, kelner, cygůnki, pszczoły, Avengersy, Koziołek Matołek, hippisy, kůminiorze (nawet ze drabinům) a nawet….Antoni Macierewicz! No blank bych sie niý zmiarkowoł, co kejsik cosik takigo uobocza….tyla tak fajnie poprzeblykanych ludzi a przi tymu tak festelnie uradowani. “

– Piotr Szałaśny

” Poprzeblykanych hołda. Cuż sie dziwować, bůł to jedyn ze tych fajerůw, kaj gańba by bůło sie niý przeblyc. Po tym cołkim sezůnie walki ô coroz lepsze czasy, a niýkedy nawet lotaniu na granicy moij wytrzimałości, w kůńcu můg żech sie ôdsapnyć a polecieć bez wiynkszyj presji. W kůńcu můg żech trocha ôdreagować. Ôd sztartu do mety blank niý przejmowoł żech sie wynikiym. Ba! Nawet żech sie Garmina tym razym niý wziůn. Piyrszy roz ôd 3 lot niý wiedziołech we jakim tympie leca. To bůło cosik blank nowego dlo mie. “

– Marek Bogdoł

” Bo Bieg po Moczkę i Makówki to gynau tako bojka. Włażymy w nia, my dorośli, przeblykůmy sie na pora chwil we nosze bojkowe szaty. Napoczynůmy fantazirować. Tak jak za bajtla. Bez pora tydni miarkowalimy jake szaty, jak uszyć, poskłodać, przimierzyć. Trza przi tym wszyskim dować sie pozůr, coby niý ýno fajnie wyglůndały, nale dało sie we nich przelecież 10 km we jakimś synsownym czosie! “

– Tomasz Chmielewski

” Cołki fajer bůł na prowda super. W sumie sztartłach, bo regulamin mie rozłůnaczył. Trocha sie miarkowałach, eli to wszysko wypoli, toć to bůło ledwo trzi dni przed Wilijům, a wtedy to sie mo nojwiyncyj roboty. Ale wszysko wypoliło. I sbajslowaniý i frekwyncjo. Bůło ô co wiyncyj ludzi, jak żech sie miarkowała, co bydzie. To bůł taki dziyń niýspodzianek. Na prowda przijymny. Mům nodziyjo, co za rok zasik udo sie to wszysko tak zrobić. “

– Izabela Weisman