We sobota (23 grudnio) we Stanowicach we VI Lotaniu po Moczka a Makůwki leciało 281 ludzi, ze czego praje wszyscy sie jakoś przeblykli.

Kej nosze biuro zawodůw ôdymknyli my ô 10:00, napoczli do nos podłazić uczystniki, kerych wroz z czosym bůło coroz wiyncyj we SP Stanowice.

Co fajne, wszyscy rada cykali fotki przi noszyj ściane, kero latosi bůła piyrszy roz.

Sam mocie link do galerie, kaj snojdziecie mocka roztomajtych farbistych a fajnych knipsůw. Na prowda werci sie zobejrzeć:

https://www.facebook.com/pg/gbluxtorpeda/photos/?tab=album&album_id=1954241564601004

Ze latośnych nowości mielimy tyż baner zmajstrowany bez noszych wolůntariuszy, kaj můgliście prziklejać swoje cyle na nowy 2018 rok.

Przed lotaniym szło tyż zobejrzeć a kupić ksiůnżki Marka Szołtyska wroz ze łůnego autografym.

Gynau o 11:45, jak kożdy rok noszo super instruktorka fitness Edyta pokludziůła dlo wszyskich uozgrzywka. Niýstety skuli kůntuzje niý umiała za dużo pokozywać, beztůż pomogała ij noszo niýmożebno Katarzyna 🙂

A po uozgrzywce wszyscy poszli na linia sztartniyńcio. Gynau ô 12:00 wszyscy ruszyli a polecieli. Praje wszyscy przelecieli cołko trasa, czyli 4 kůłka, co cuzamyn do kupy dowo 10 km.

Na mecie juże trodycyjnie na kożdego czekoł medal ze piyrnika, trocha moczki a makůwek, woda a bůn na losy. Ku tymu 200 piyrszych przebleczůnych dostało brylok – śniyżynka.

We szkole bůła tyż Iwonka na sztandzie ze losami. Prajsy bůły bezmaś dlo kożdego dziynka naszym spůnsorům.

Potyn juże ýno abo aż uostało doczkać na wyniki kůnkursůw: na nojlepij przegleczůnego uczystnika, nojlepij przebleczůno grupa ai nojlepszo grupa kibicowsko.

I tak wygrali:

We kůnkursie na nojlepij przebleczůnego uczystnika lotanio na piyrszym placu mielimy Sławomira Mazur za kůnstrukcjo ze manekinami, drugi plac Wojciech Beśka jako Endomondo (kere chyba kożdy zno), a trzeci bůło Paweł Mocek jako rycerz ze zbrojům ze tysiůnca frupůw ze flaszek.

Za nojbarzi interesantnie przebleczůno grupa jury uznało manszaft zmianowany “Klątwa Energetyka”, kero reprezyntowała SBD Energetyk ze Rybnika. Do egipskich mumii trefůł za to na nojbligszy rok nosz puchar.

We kůnkursie na nojlepszych kibicůw, uzdane uostało, co nojlepij kibicowała grupa zmianowano “Mikołaj i jego grupa”, niý wiela gorzij wypadli “Poprądzeni” a na trzecim placu wylůndowali “Rudolfy”. Co interesant, dwie ôstatnie gurpy znůmy juże ze zeszłego roka.

Nojgibsze chopy na dystansie 10 km to:

 1. Piotr Treska – Tychy ( 36:30)
 2. Tomasz Czerny – Zabrze (36:52)
 3. Kasper Tochowicz – Goleszów (36:56)

A nojgibsze babeczki:

 1. Małgorzata Rencz – Orzesze (43:28)
 2. Marzena Butanowicz – Suszec (45:48)
 3. Dominika Podemska-Rejdych -Tychy (46:03)

Fol lista wynikůw: moczka-2017.pdf

Przed lotaniym po Moczka a Makůwki leciały tyż bajtle. Zawody sbajslowane uostały bez Szkoła Podstawowo we Stanowicach, a lecieć můgli juniory ze szulůw gminy Czerwionka-Leszczyny.

Wyniki we kategoryji chopcůw:

 1. Stępień Kacper
 2. Porwolik Kacper
 3. Gorzawski Maciej

Wyniki we kategoryji dziouszek:

 1. Klasik Alicja
 2. Blinda Julia
 3. Tic Nikola

 
Jak kożdego roka byzuchantami na lotaniu byli tyż przedstowiciele lokalrygiyrůngu: Marek Profaska – Wicystarosta rybnickigo krysu ai Wiesław Janiszewski – Bergmajster Gminy a Sztada Czerwionka-Leszczyny, kery ôbjůn noszo impreza pratrůnatym hůnorowym.

Chcymy sam tyż zocnie podziynkować spůłbajslyrzowi noszego lotanio, czyli Szkole Podstawowyj we Stanowicach ai jejij Dyrehtorowi Jackowi Wowrze, kerzi to juże 6 rok udostympnili zaplycze lotanio.

Zocnie tyż dziynkujymy za spůmoga przi rychtowaniu nojszyj nec zajty www.biegpomoczkeimakowki.pl ai za pokludzyniý latośnego lotanio Szkryfka ze Mikołowa.

Noszymi patrůnatami medialnymi byli:

  • Radio Express 92.3 FM
  • Portal internetowy Rybnik.com.pl
  • Telewizja TVP3

Kej zaś czytůmy Wosze kůmyntorze, to zdo nům sie, co udało nům sie zrobić na prowda super lotaniý. Beztůż chcymy podziynkować przede wszyskim noszym ferajniokům, bez kerych tego by niý bůło, jejich familijům a wszyskim wolůntariuszům. Na prowda niý ma szans ich sam wszyskich wymiynić, beztuż fotka, na keryj (praje) wszyscy sům.

DO ZAŚ NA BEZROK!!!