Cukier, miůd, masło wyfyrlać ze mlykiym a zawarzić. Ku tymu wsuć zemlůny mak a jeszcze roz zawarzić (wele 5 minut). Żymełki pokroć na kůnski, ôrzechy laskowe, włoske, mandle pokroć doś drobno a zmiyszać ze rozýnkami. Nostympnie poukłodać worstwami we misce na zmiana kůnski żymełki ze ôrzechami, mandlami i rozýnkami, a co warstwa poloć mlykiym z makym. Wszysko tak, coby niý bůło za luźne (niý śmiy nům to pływać we tyj misce).

Skłodniki:

 • 1-1,5 l mlyka
 • 5 srogich łyżek cukru
 • 250 g maku (zemlůnego na sucho)
 • 2 małe żymły pszynne
 • 150 g ôrzechůw laskowych (hanzelnus)
 • 50-100 g ôrzechůw włoskich (walnus)
 • 100 g mandlůw
 • 150 g rozýnek
 • 2 łyżki miodu
 • 2 łyżki masła
 • kokos do posucio na wiyrch

Przirychtowaniý:

Cukier, miůd, masło wyfyrlać ze mlykiym a zawarzić. Ku tymu wsuć zemlůny mak a jeszcze roz zawarzić (wele 5 minut). Żymełki pokroć na kůnski, ôrzechy laskowe, włoske, mandle pokroć doś drobno a zmiyszać ze rozýnkami.

Nostympnie poukłodać worstwami we misce na zmiana kůnski żymełki ze ôrzechami, mandlami i rozýnkami, a co warstwa poloć mlykiym z makym. Wszysko tak, coby niý bůło za luźne (niý śmiy nům to pływać we tyj misce).

Uostawić do nostympnego dnio. Eli makůwki miałby być za suche przi jedzyniu, styknie je leko poloć letnim mlykiym z makiym. Na kůniec styknie je prziôzdobić rozýnkami, ôrzechami a kokosym.

Smacznego!