Zamlůng na ôperacjo Alana bydzie bez cołki czos VI Biegu po Moczkę i Makówki.

Alan urodziůł sie 25 maja 2016. Niýstety mo ôsobliwo niýmoc kostnego układu zmianowano Fibular hemimelia – (FH). Znaczy to, co niý mo kości strzałkowyj a kość piszczelowo mo krůtszo. Beztůż potrzebno je ôperacjo, na kero szporuje jego familjo.

Jeszcze nim sie Alanek urodziůł, dohtory pedzieli, co trza bydzie amputować, jednako familjo, sie niý poddowo.

Inksze problymy kere mo Alan to:

  • krůtszo prawo noga ô 5,5 cm,
  • niýstabilnoś rzepki,
  • niý mo 3 palcůw przi jednyj nodze,
  • szpotlawy fus,
  • szpotlawy staw skokowy a kolano,
  • krůtszo prawo kość udowo.

Alana czeko pora ôperacji. Piyrszo musi być w wieku miyndzy 1,5 a 2 latka. Je łůna zmianowano SUPERankle, we keryj wydłuży sie kość piszczelowo ai wsadzi płytka do kości udowyj do korygowanio szpotlawości. Dostanie tyż stabilizator do kolana. Nostympno ôperacjo musi mieć we wieku 4-6 lot a potyn we 9-12 lot. Jednako jako spůminajům rodzice, teroski wożno je ta piyrszo ôperacjo. Majům dwie możebności – na Florydzie u Dr Paleya abo we Polsce.

Wiyncyj informacyj snojdziecie na: http://rycerzeiksiezniczki.pl/kids/alan/

Wierzymy, co kożdy mo dobre serce, a beztůż proszymy ô spůmoga dlo Alanka!