Lotaniý juże w sobota (23 grudnio). Skiż tego, ôd 10:00 do 13:30 bydzie szterůng we ruchu.

Spůminyůmy, co jak łůńskigo roka, sztart a meta lotanio bydzie przi Szkole Podstawowyj we Stanowicach przi ceście Szkolna 17a. Same biuro zaś bydzie rajn we szkole.

Szterůng we ruchu bydzie wele trasy lotanio, czyli na cestach: Szkolno, Żorsko, Leszczyńsko ai na tretuarze wele cesty Zwycięstwa. Za cołki szterůng przeproszůmy a proszymy ô wyrozumiyniý.

Tak po prowdzie nojbarzi atrakcyjne zawody sům wtedy, kej sům kibice a je doping. Beztůż, kej ýno mogecie, przidźcie kibicować, a pokożcie, co we Stanowicach na prowda fajnie sie loto. Niych zawodniki nos zapamiyntajům. Spůminůmy tyż, co dlo nojlepszych kibicůw můmy ekstra prajs.