Můmy nodziyjo, co kożdy ze uczystnikůw przirychtuje na Lotaniý interesantne przebleczyniý. Mocie juże jakoś idyjo? A mono cołki klajdy juże narychtowany?

Podowůmy nojwożniyjsze informacyje dlo grup:

  • grupa mo min. 2 ludzi
  • coby sztartnyć we kůnkursie, trza wyfilować zgłoszyniý we dniu zawodůw na ekstra formularzu, kery idzie pobrać ze zajty a przi tymu wykozać sie ôryginalnym przebleczyniym.
  • prajsym je diplům ai puchar przechodni, kery trza ôddać do 1.12.2018 do siydziby nojszyj Ferajny.
  • ôgłoszyniý wynikůw bydzie 23.12.2017 po skůńczyniu Lotanio na gimnastycznyj zali SP Stanowice.

Puchar je juże u nos i czeko na zwyciynzcůw!

Formularz zgłoszyniowy. przebierancy_konkurs_formularz.pdf