” Cołki fajer bůł na prowda super. W sumie sztartłach, bo regulamin mie rozłůnaczył. Trocha sie miarkowałach, eli to wszysko wypoli, toć to bůło ledwo trzi dni przed Wilijům, a wtedy to sie mo nojwiyncyj roboty. Ale wszysko wypoliło. I sbajslowaniý i frekwyncjo. Bůło ô co wiyncyj ludzi, jak żech sie miarkowała, co bydzie. To bůł taki dziyń niýspodzianek. Na prowda przijymny. Mům nodziyjo, co za rok zasik udo sie to wszysko tak zrobić. “

Ôstŏw ôdpowiydź

Twoja adresa email niy bydzie ôpublikowanŏ. Wymŏgane pola sōm ôznŏczōne *