23 grudnia 2017

Zapisy sztopniynte.

Uczystnikůw juże můmy za tela. Toć co chcieliby my Wos wiyncyj, cuż kej cołko trasa niý ma ze gůminy, a szula tyż niý ma tako srogo.

Wszyskich, kerym niý udało sie latosi zapisać, zaproszůmy do kibicowanio!


Krůtko historyjo

Wszysko napoczło sie we 2012, kej ze Luxtorpedą lecielimy ze kamratami przed świyntami. Ôd tego czosu te nosze lotaniý je na stałe we kalyndorzu ai idzie pedzieć, co je jednům ze nojbarzi wyczekiwanych imprez we sezůnie. We piyrszyj edycji poleciało 75 ludzi. We drugij bůło ich juże praje 200. Latosi 23 grudnio bydymy mieli juże 6. edycjo, a limit musielimy usztalować na 300 ludzi.


Trasa lotanio

Jako kożdy rok lotůmy we ôstatnio sobota przed Wilijům we Stanowicach, kaj we Szkole Podstawowyj můmy noszo baza, a zaro wele nij je sztart a meta. Adres szkoły to: Stanowice, ul. Szkolna 17A.
Trasa to 10 km (sztyry kůłka po 2,5 km), przi czym po kożdym kůłku idzie skůńczyć lotaniý.


Piyrnikowe medala a poczynsno.

Na kożdego na mecie czeko ôryginalny, ryncznie zrobiůny medal ze piyrnika ai to co nojważniyjsze – moczka a makůwki. Chyntnym mogymy tyż pedzieć, jako przirychtować te szmakowne maszkety. Dlo kożdego můmy tyż gorki kafyj abo tyj.


Prajsy

Prajsy můmy niý ýno dlo nojgibszych, nale tyż dlo tych, kerzi polecům we nojbarzi interesantnych przebleczyniu świůnteczno-karnawałowym. Sům klasyfikacje indywidualne ai grupowe. Kůnkurs na przebleczyniý je stałym punktym noszego fajeru.


Kibice

Zachyncůmy tyż do kibicowanio na trasie a sztartniyńcio we Kůnkursie Kibicůw. Na nojlepszo grupa czeko prajs ôd Bajslyrzy. Werci sie bezto postarać ô miano nojlepszyj drużyny. Regulamin kůnkursa ai prajsy uostanům ôgłoszůne przed lotaniym.


Złote lotaniý

Bieg po Moczkę i Makówki uostało juże trzi razy Złotym Lotaniym we latach 2014, 2015 a 2016. Tyn plebiscyt bajslowany je kożdy rok bez nec portal MaratonyPolskie.pl Kożdy rok ludzie mogům welować na swoje ulubiůne lotania, jednako ýno na te, we kerych sami lecieli. Nosze lotaniý po Moczka a Makůwki ustało wyrůżniůne m.in. we katygoriach “Województwo śląskie” a “Biegi nietypowe i niezwykłe”.


Przidajne linki

Regulamin: regulamin-2017PL.pdf
Zapisy: online.datasport.pl/zapisy/portal/zawody.php?zawody=3467
Lista zapisanych: online.datasport.pl/zapisy/portal/listy/?zawody=3467
Fanpage: www.facebook.com/makowki/
Wydorzynie na facebooku: www.facebook.com/events/303009230166733/