Fest ubolywůmy nad tym, co we lotaniu dalij je mało kobiyt. Jednako sam starůmy sie je prziciůngnyć a zachyncić do tyj aktiwności. Dziynka tymu bez ôstatnie lata coroz wiyncyj napoczyno ich lotać. W sumie niý ma sie co dziwować, kej lotaniý je coroz barzi widziane u modych a nawet starszych ludzi. Sům żeście interesant jako u nos wyglůndajům statystyki jak łazi ô płeć?

Trocha statystyk:

I Bieg po Moczkę i Makówki – sztartło 75 ludzi, we tym 22 kobiyty a 53 chopy. Kobiyty – 29,33 %

II Bieg po Moczkę i Makówki – sztartło 189 ludzi, we tym 57 kobiyty i 132 chopy. Kobiyty – 30,15 %

III Bieg po Moczkę i Makówki – sztartło 245 ludzi, we tym 89 kobiyty i 156 chopy. Kobiyty – 36,32 %

IV Bieg po Moczkę i Makówki – sztartło 242 ludzi, we tym 81 kobiyty i 161 chopy. Kobiyty – 33,47 %

V Bieg po Moczkę i Makówki – sztartło 261 ludzi, we tym 101 kobiyty i 160 chopy. Kobiyty – 38,69 %

VI Bieg po Moczkę i Makówki – zabuliło 236 ludzi, we tym 98 kobiyty i 138 chopy. Kobiyty – 41,52 % (stan na 20.11)

Můmy nodziyjo co tyndyncjo wzrostowo bydzie dalij a latoś poleci jeszcze wiyncyj miłych Pań.