INFORMATOR przed 9. BIEG PO MOCZKĘ I MAKÓWKI

Najważniejsze informacje:
– START/META i Biuro Zawodów: Szkoła Podstawowa w Stanowicach ul. Szkolna 7
– 10:00 – 11:15 – weryfikacja zawodników w biurze zawodów
– START godz. 12:00; 15 min. wcześniej wspólna rozgrzewka
– Brak zapisów w dniu zawodów
– Dystans 10 km – chodnikami oraz drogami asfaltowymi i nieutwardzonymi sołectwa Stanowice. W związku z
zimowym terminem biegu chodniki mogą być śliskie i zaśnieżone
Dystans pokonuje się w 4 pętlach, można wykonać dowolną ilość pętli (maks.4)
– Na mecie każdy otrzymuje medal z piernika i los. Nagrodę z losów odbiera się w wyznaczonym miejscu w szkole.
– Po biegu wszyscy chętni będą mieli okazję delektować się typowymi śląskim potrawami wigilijnymi czyli
moczką i makówkami
– Podczas imprezy będzie odbywał się konkurs przebierańców: indywidualny oraz grupowy. Jeśli grupa przebierańców pragnie wystartować w konkursie, musi zgłosić swój udział w wyznaczonym miejscu i otrzymać numer grupy. Każda osoba lub grupa, która bierze udział w konkursie przebierańców, musi zrobić sobie zdjęcie na ściance firmy Hostersi.

 Najbarwniejsza grupa przebierańców walczy o puchar przechodni.
– Podczas biegu zapewniamy opiekę animatorki dla dzieci. Chętne osoby prosimy zgłosić w biurze zawodów.
– Na miejscu jest możliwość depozytu rzeczy osobistych
– Dekoracja zwycięzców ok. godz. 14:00 na zewnątrz, przy wejściu do szkoły od strony parkingu.
– Prosimy zapoznać się z mapką

Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania aktualnych przepisów sanitarnych związanych z pandemią
koronawirusa, w szczególności do zachowania dystansu społecznego oraz zakrywania ust i nosa w pomieszczeniach zamkniętych oraz po zakończeniu biegu (maseczki na trasie rywalizacji nie są wymagane). Dodatkowo prosimy o dezynfekcję rąk w budynku.
UWAGA! Wstęp do szkoły mają WYŁĄCZNIE UCZESTNICY biegu oraz dzieci, które będą pod opieką animatorki.